Strona główna > Spółki > JRH > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 59/2015
data dodania 2015-09-29 08:44:03
spółka JR HOLDING Spółka Akcyjna

Zakwalifikowanie Emitenta do segmentu NC LEAD

Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, iż zgodnie z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 września 2015 roku Emitent po raz pierwszy został zakwalifikowany do segmentu NC LEAD.

NC LEAD jest segmentem NewConnect zrzeszającym największe i najbardziej płynne spółki. Aby zakwalifikować się do tego segmentu, należy sumiennie przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących na rynku NewConnect, w szczególności obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect". Kluczowym kryterium jest również płynność akcji w obrocie.

Zdaniem Emitenta informacja jest istotna ze względu na fakt, iż zakwalifikowanie JR HOLDING S.A. do segmentu NC LEAD świadczy o płynności jej instrumentów finansowych oraz rzetelnym wypełnieniu obowiązków informacyjnych wymaganych od spółek notowanych na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • January Ciszewski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH