Strona główna > Spółki > JRH > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 4/2017
data dodania 2017-02-20 14:43:53
spółka JR HOLDING Spółka Akcyjna

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego JR HOLDING S.A. za rok 2016

Zarząd JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 lutego 2017 roku Zarząd Spółki podpisał z PREMIUM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000540136, podmiotem wpisanym pod nr 3992 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, umowę na badanie sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”


Osoby reprezentujące spółkę:

  • January Ciszewski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH