Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 19/2014
data dodania 2014-10-02 15:42:05
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Grupy Trinity Spółka Akcyjna (dalej również "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 1 października 2014 r. (dalej również "NWZ") mocą postanowień uchwały nr 4 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej powołało do składu Rady Nadzorczej:

Pana Grzegorza Ulicza

Treść uchwał przytoczonego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego EBI nr 18/2014 z dnia 2 października 2014 r.

Życiorys zawodowy osoby powołanej do składu Rady Nadzorczej przedstawiony jest w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH