Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 16/2014
data dodania 2014-09-01 10:10:14
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Grupy Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu przez członka Rady Nadzorczej Spółki rezygnacji z pełnionej funkcji.

W dniu wczorajszym tj. 31 sierpnia 2014 r. Spółka powzięła informację o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Grupy Trinity S.A. złożonej przez Wiesława Kaczmarka.

Zarząd Spółki pragnie złożyć Panu Wiesławowi Kaczmarkowi serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz pracę włożoną w rozwój Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH