Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 12/2014
data dodania 2014-06-27 18:37:59
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 20/21, 50-079 Wrocław w nawiązaniu do Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. opublikowanego dnia 3 czerwca 2014 r. informuje, iż powziął informację, iż żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest uprawniony do udziału w tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Powyższe wynika z niemożliwości pobrania z Systemu Obsługi Emitenta prowadzonego przez KDPW listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Do Krajowego Depozytu nie wpłynęły od uczestników KDPW, zgodnie z §178 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, wykazy osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela uprawnionych do uczestnictwa w ogłoszonym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Tym samym Zarząd postanowił o odwołaniu zwołanego na 30 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zamiarem Zarządu Spółki jest ponowne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH