Strona główna > Spółki > GRP > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 3/2015
data dodania 2015-05-12 16:03:38
spółka Graphic Spółka Akcyjna

Zmiana informacji o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Zmiana informacji o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Treść:
Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, że na skutek sprzedaży części akcji Emitenta przez akcjonariusza Przemysława Foltyn, ilość posiadanym przez niego akcji w spółce spadła poniżej 5%.

W związku z powyższym, aktualna struktura akcjonariatu jest następująca:


Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)
Tomasz Mol 3.000.000 83,60% 6.000.000 91,06%
Pozostali 588.527 16,4% 588.527 8.94%

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pismo GPW w Warszawie z dnia 17 września 2014r.


Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH