Strona główna > Spółki > GRP > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 3/2013
data dodania 2013-04-03 13:33:28
spółka Graphic Spółka Akcyjna

Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka") informuje, iż powziął informację, że w dniu 2 kwietnia 2013 r. do siedziby WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. (dalej: WDM AD) wpłynęło wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej przez Spółkę z WDM AD w dniu 1 marca 2011 r. Przedmiotowa umowa została wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a jej rozwiązanie nastąpi w dniu 30 kwietnia 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH