Strona główna > Spółki > GRP > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 4/2011
data dodania 2011-11-16 15:45:04
spółka Graphic Spółka Akcyjna

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki

Zarząd Graphic S.A. ("Spółka") informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił Uchwałą nr 1398/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
a) 409.100 (czterysta dziewięć tysięcy sto) akcji serii B,
b) 179.427 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji serii C.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz MOL - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH