Strona główna > Spółki > GRM > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 5/2013
data dodania 2013-04-11 08:27:48
spółka Grempco Spółka Akcyjna

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i GZarząd GREMPCO S.A. informuje, że w dniu 09-04-2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 373/2013 w sprawie w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i G spółki GREMPCO S.A. Zgodnie z uchwałą Zarząd Giełdy postanowił:

1) określić dzień 12 kwietnia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki GREMPCO S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 200.000 (dwustu tysięcy) akcji serii B,

b) 19.000.000 (dziewiętnastu milionów) akcji serii C,

c) 789.000 (siedmiuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji serii G

- pod warunkiem dokonania w dniu 12 kwietnia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLGRMPC00016";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GREMPCO" i oznaczeniem "GRM".

Pełna treść uchwały Zarządu GPW S.A. Nr 373/2013 dostępna jest pod adresem:

http://www.newconnect.pl/?page=1061&ph_main_content_start=show&cmn_id=9988Podstawa prawna: § 3, ust. 1 Załącznika numer 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH