Strona główna > Spółki > DES > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 32/2011
data dodania 2011-08-16 09:22:54
spółka Direct eServices S.A.

Odwołanie prognozy zysku netto na 2011 r. i podtrzymanie prognozy przychodów

Zarząd Direct eServices S.A. odwołuje prognozę zysku netto na 2011 r. podaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 14/2011 w dniu 22 lutego 2011 r., zakładającą uzyskanie:
- przychodów ze sprzedaży na poziomie 11.800 tys. zł,
- zysku netto na poziomie 1.040 tys. zł.
Zysk netto osiągnięty w pierwszym półroczu 2011 r. znacząco przekracza poziom zysku netto podany w prognozie. Sytuacja ta wynika ze znaczącego pozytywnego wpływu czynnika jednorazowego w związku z zaistnieniem przesłanek do dokonania przeszacowania wartości akcji spółki Cartridge World CEE S.A. (zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości), które Emitent wycenia w wartości godziwej. Zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości przeszacowanie wartości inwestycji Emitent zakwalifikował jako przychód finansowy.
Wobec powyższego Zarząd Emitenta zdecydował o odwołaniu prognozy zysku netto i o niepublikowaniu skorygowanej prognozy zysku netto ze względu na niepewność czynników mogących kształtować wartość inwestycji w akcje spółki Cartridge World CEE S.A. w drugiej połowie 2011 roku.
Jednocześnie Zarząd Emitenta podtrzymuje prognozę przychodów netto na 2011 r. podaną w raporcie bieżącym nr 14/2011 w dniu 22 lutego 2011 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Kaszycki - Członek Zarządu
  • Grzegorz Witański - Członek Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH