Strona główna > Spółki > DES > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 9/2011
data dodania 2011-02-08 08:12:44
spółka Direct eServices S.A.

Zawarcie umowy inwestycyjnej

Zarząd Direct eServices S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 7 lutego 2011 r. zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia akcji Spółki przez GJB Assests Management Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, będący wehikułem inwestycyjnym subfunduszu Tar Heel Capital dedykowanego rynkowi NewConnect (dalej zwany Inwestorem) w podwyższonym kapitale zakładowym (Umowa). Zadeklarowanym w Umowie zamiarem Spółki jest przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w ramach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej, złożenie Inwestorowi oferty objęcia 300.000 akcji serii C po cenie emisyjnej równej 1,50 zł oraz zawarcie z Inwestorem umowy objęcia akcji serii C. Spółka zadeklarowała niezwłocznie podjecie działań wymaganych dla realizacji ww. celów. Inwestor oświadczył w Umowie, że jego zamiarem jest przyjęcie ww. oferty objęcia akcji, zawarcie stosownej umowy objęcia niezwłocznie po złożeniu oferty, a także pokrycie obejmowanych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 450.000 zł.

Intencją Inwestora jest partycypowanie w długoterminowym wzroście wartości Spółki. Także poprzez strategiczne partnerstwo w zakresie ewentualnego dalszego finansowania ekspansji geograficznej i produktowej Spółki. W przekonaniu Inwestora Spółka wykazuje znaczący potencjał wzrostu wartości poprzez rozwój organiczny i możliwe akwizycje. Inwestor nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w walory Spółki.

Dla Spółki pozyskanie inwestora w postaci funduszu jest potwierdzeniem atrakcyjności zarówno samej Spółki jak i obranej strategii dalszego rozwoju.


Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Kaszycki - Członek Zarządu
  • Grzegorz Witański - Członek Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH