Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 4/2016
data dodania 2016-02-17 16:05:30
spółka AerFinance SE

Zbycie udziałów przez spółkę zależną // Disposal of shares by subsidiary

Rada Administrująca AerFinance SE ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2013, informuje, że w dniu 17 lutego 2016 roku spółka zależna Artemis Investments sp. z o.o. ("Artemis Investments") otrzymała podpisaną umowę zbycia 1500 udziałów spółki Positive Technology sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 150 000 zł, za cenę nabycia 1 500 000 zł.
Termin zapłaty minął 15 lutego 2016 r. Emitent poinformuje o uregulowaniu zapłaty w osobnym raporcie.

Podstawa prawna:
§ 3 Załącznik nr 3 Regulaminu ASOAdministrative Board of AerFinance SE ("Issuer") in reference to current report 23/2013, inform that, its subsidiary Artemis Investments sp. z o.o. ("Artemis Investments") has received today signed share sale-purchase agreement. Artemis Investments has sold 1500 of shares of Positive Technology sp. z o.o., with the total nominal value of 150 000 PLN, for the total price of 1 500 000 PLN.
The deadline for payment has passed 15 February 2016. The Issuer will inform about the settlement payment in a separate report.

Legal Basis

§ 3 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH