Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2016
data dodania 2016-01-21 08:55:24
spółka AerFinance SE

Likwidacja spółki zależnej // Winding-up of subsidiary

Rada Administrująca AerFinance SE (‘Emitent’) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2016 uzyskała informacje o wykreśleniu przez Sąd Rejestrowy dla m.st Warszawy spółki AirRec sp. z o.o. z rejestru przedsiębiorców w wyniku zakończenia procesu likwidacji. Spółka zależna Emitenta, AerFinance Ventures sp. z o.o posiadała 3157 udziałów, co stanowiło 39,46 % kapitału zakładowego spółki AirRec sp. z o.o..
Wysokość sumy likwidacyjnej przypadająca Aerfinance Ventures sp. z o.o. wynosi 749 787,50 PLN.
Środki te będą reinwestowane w nowe innowacyjne projekty zgodnie z zasadami właściwymi dla działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podstawa Prawna
§ 3 Załącznik nr 3 Regulaminu ASOAdministrative Board of AerFinance SE (‘Issuer’) informs, ,that on 20th of January 2016 received information, that commercial court for Warsaw stroke off AirRec LLC from commercial registry as liquidation procedure has been accomplished fully. Subsidiary of the Issuer AerFinance Ventures LLC owned 3157 shares that represented 39,46% of Share Capital AirRec LLC.
The sum of the liquidation assigned to Aerfinance Ventures LLC is 749 787, 50 PLN.
These funds will be reinvested in new innovative projects in accordance with the rules applicable to the 3.1 of the Operational Programme Innovative Economy.

Legal Basis
§ 3 Appendix no 3 to ASO Regulation


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH