Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 9/2012
data dodania 2012-05-04 10:07:49
spółka AerFinance SE

Istotna informacja dotycząca spółki zależnej // Material Information on subsidiary

Zarząd AerFinance PLC informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2012 podjął wiadomość, iż w dniu 25 kwietnia 2012 roku spółka zależna AerFinance Ventures sp. z o.o. dokonała zwrotu części otrzymanej zaliczki w wysokości 1 mln zł na konta Ministerstwa Finansów oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, o której mowa była w Raporcie bieżącym 5/2012. Zwrot został wykonany z uwagi na wprowadzone zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizowanego projektu. Środki te zostały przesunięte do wydatkowania w terminie późniejszym. Wg najlepszej wiedzy zarządu AerFinance PLC zwrot części zaliczki w żadnym stopniu nie oznacza utraty tych środków lecz wynika wyłącznie z przepisów regulujących działanie projektu POIG 3.1.
§ 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

The Board of AerFinance PLC informs, that on 30th of April 2012 received an information, that on 25th of April 2012 its subsidiary - AerFinance Ventures sp. z o.o. has paid part (1 mln PLN) of the prepayment back to Ministry of Finance and Polish Agency for Enterprise Development. The reception of the installment of prepayment has been announced in the Current Report 5/2012 by the Issuer.
The repayment was made due to the changes in the project schedule. The said amount will be spent at the later stage . According to the best knowledge of the Issuers, this repayment derives strictly from the rules governing the project and said amount will not be lost but will be move to the later stage.
§ 3 point 1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH