Strona główna > Spółki > ADM > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 3/2016
data dodania 2016-01-05 20:05:15
spółka Admiral Boats Spółka Akcyjna

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane na NWZ Admiral Boats S.A. z dnia 4 stycznia 2015r.

Zarząd Admiral Boats S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej odwołana została Pani Paulina Kleba, zaś powołani zostali: Pan Michał Bienias i Pan Marcin Brewczyński.

Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Admiral Boats S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej dla Admiral Boats S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Michał Bienias studiował w latach 2006- 2012 na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej na kierunku Oceanotechniki.
W latach 2006- 2007 pracował w spółce Redan S.A.
W latach 2007-2008 pracował w spółce Transcom Worldwide S.A.
W okresie od 2009-2015 pracował dla GE money (GE Capital/Bank BPH)

Marcin Brewczyński studiował w latach 1998-2001 na Wyższej Szkole Finansów Bankowości i Ubezpieczeń w Łodzi na kierunku finanse i bankowość, następnie w latach 2001-2003 na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym na kierunku finanse i bankowość, gdzie uzyskał tytuł magistra.
W latach 1996-2007 pełnił funkcję Głównego specjalisty w Biurze Maklerskim Banku Przemysłowo- Handlowym S.A.. Od 2007 roku pełni funkcję Doradcy Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH