Strona główna > Spółki > ADM > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2016
data dodania 2016-01-05 15:01:06
spółka Admiral Boats Spółka Akcyjna

Zakończenie subskrypcji akcji serii I

Zarząd Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie (dalej "Emitent"), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I. Emitent przeprowadził subskrypcję prywatną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na podstawie Uchwały nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 października 2015 roku, Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 1/12/2015 z dnia 1 grudnia 2015r. oraz Uchwał Zarządu Emitenta z 1/12/2015 z dnia 4 grudnia 2015r i 4/12/2015 dnia 21 grudnia 2015 roku oraz Uchwały Zarządu Spółki akt notarialny z dnia 04 stycznia 2016 roku, Repertorium A nr 2/2016.

1. Daty rozpoczęcia subskrypcji akcji serii I: 14 grudnia 2015 roku .
2. Data zakończenia subskrypcji akcji serii I: 30 grudnia 2015 roku.
3. Data przydziału akcji serii I: 4 stycznia 2016 roku.
4. Liczba akcji serii I objętych subskrypcją: 3.000.000 sztuk.
5. Stopa redukcji: nie wystąpiła.
6. Liczba akcji serii I, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3.000.000 sztuk.,
7. Cena, po jakiej akcje serii I były nabywane przez inwestorów: 0,40 zł (czterdzieści groszy).
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii I objęte subskrypcją: 3
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii I w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję: akcje serii I nie były obejmowane przez subemitentów.
11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł;
c)sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł;
d) promocji oferty: 0,00 zł.

Podstawa prawna
§ 4 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH