Strona główna > Spółki > VGR > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 25/2011
data dodania 2011-10-06 18:02:18
spółka Devoran Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki ViaGuara US Inc.

Zarząd ViaGuara S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 października 2011 roku wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa sprzedaży akcji spółki ViaGuara US Inc.

Na mocy zawartej umowy ViaGuara S.A. sprzedała osobie fizycznej 1.300 sztuk akcji spółki ViaGuara US Inc. za łączną kwotę w wysokości 1.700.000,00 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Jurkiewicz - p.o. Prezesa Zarządu
  • Grzegorz Książek - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH