Strona główna > Spółki > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 32/2011
data dodania 2011-10-06 17:28:09
spółka PCZ Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

Przystąpienie do umowy lock-up

Zarząd Spółki PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 06 października 2011 roku otrzymał informacje od pomiotu powiązanego z Prezesem Zarządu Romualdem Ściborskim, który nabył akcje serii G, H i I że podmiot ten przystąpił do umowy Lock-up i zobowiązał się nie zbywać zakupionych akcji serii G, H i I do dnia 31 grudniu 2011 r. po cenie równej lub niższej niż 0,40 zł za akcję.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Choinka - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH