Strona główna > Spółki > PLI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 10/2017
data dodania 2017-06-19 21:44:13
spółka Platige Image Spółka Akcyjna

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 roku na zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej Emitenta, Członek Rady Nadzorczej Andrzej Malec złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta ogłoszonym w raporcie EBI 5/2017 wybór nowych Członków Rady Nadzorczej będzie przedmiotem głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 21 czerwca 2017r.


Podstawa Prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect w związku z §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Sikora - Prezes Zarządu
  • Arkadiusz Dorynek - Członek Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH