Strona główna > Spółki > WHH > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 9/2017
data dodania 2017-05-19 21:40:26
spółka Werth-Holz Spółka Akcyjna

Rezygnacja osoby nadzorującej

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację pana Thomasa Madeja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki z dniem 30 lipca 2017 roku.
Jako powód swojej rezygnacji pan Thomas Madej podał ograniczenia czasowe związane z innymi obowiązkami zawodowymi oraz ograniczenia związane z jego miejscem zamieszkania (Niemcy), które uniemożliwiają mu czynny udział w pracach rady nadzorczej Spółki.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jarosław Gniadek - Prezes Zarządu
  • Katarzyna Gniadek - Członek Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH