Strona główna > Spółki > LUK > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 19/2017
data dodania 2017-05-19 17:22:46
spółka LUKARDI Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Spółki LukardiS.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 19 maja 2017 roku Spółka podpisała umowę z firmą Kontex sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Kruczkowskiego 3A, wpisaną do KRS pod numerem 0000193773 oraz wpisaną pod numerem 1056 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku (Dz. U. z 2006 r. poz. 1000).
Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Krzysztof Luty - Prezes Zarządu
  • Jacek Karnat - Członek Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH