Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 10/2017
data dodania 2017-05-18 16:51:43
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie sprawy do porządku obrad WZA

Zarząd spółki „Biogened" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. otrzymał od "BIONIQ Limited” spółki prawa maltańskiego z siedzibą w Sliema, będącej akcjonariuszem Emitenta posiadającym 16,28 % w kapitale zakładowym Biogened S.A., wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 8 czerwca 2017 r. sprawy dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Treść złożonego projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH