Strona główna > Spółki > VDS > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 5/2017
data dodania 2017-05-16 16:26:07
spółka Vidis Spółka Akcyjna

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 12.06.2017 roku

Zarząd ViDiS Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000360399, kapitał zakładowy wynoszący 338.022,52zł pokryty w całości, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12.06.2017 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielanach Wrocławskich przy ul. Logistycznej 4.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartosz Palusko - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH